Visie en missie

Over BusinessClub Alblasserwaard

BusinessClub Alblasserwaard (BCA) is een onafhankelijk, actief en open netwerkplatform, waarvan de leden elkaar tweewekelijks tijdens een ontbijt op informele basis ontmoeten. Omdat informeel snel kan leiden tot vrijblijvendheid, kiest BusinessClub Alblasserwaard voor een verenigingsvorm met een bestuur en enkele huisregels.

Vanzelfsprekend zijn er een duidelijke visie en missie. Want alle leden zijn ondernemers en willen dankzij het lidmaatschap hun bedrijfsresultaat verbeteren.

Netwerken tijdens een goed ontbijt

Visie

Netwerken doet iedere ondernemer, bewust of onbewust. Via aanbevelingen en referenties komen er warme ingangen, waarmee additioneel een hogere omzet kan worden gerealiseerd. Daar geloven we in, dat is onderdeel van de visie van BusinessClub Alblasserwaard.
We houden voor elkaar de ogen open, zijn elkaars – onbetaalde, want allemaal lid – accountmanagers. Ook kunnen we de krachten bundelen in specifieke teams en zo grote(re) opdrachten realiseren.

Het begint volgens ons met een sterke lokale en regionale aanwezigheid en verbondenheid. Wat niet wegneemt dat leden én (ver) buiten de regio werken en connecties hebben én daar voor elkaar ingangen creëren. Situeer ons ‘huisvestingsgebied’ grofweg in de brede regio tussen Gorinchem en Barendrecht – aan weerszijden van de A15.

Missie

Uit ons motto – Samen werken aan resultaat – volgen direct onze missie en doelstelling: elk lid realiseert méér resultaat (omzet) dankzij ons platform. Daar zijn we heel transparant in.
Om aan die doelstelling actief te kunnen werken, houden leden iedere bijeenkomst een actuele pitch. Zo houden mede-leden zicht op ieders sterke punten. Ook gasten krijgen alle ruimte over hun bedrijf te vertellen. Dat zijn voor beide kanten mooie kansen.

Aanbevelingen voor warme ingangen in zakelijke netwerken

Exclusief

Om elkaar maximale kracht en reikwijdte te kunnen aanbevelen, heeft BusinessClub Alblasserwaard als vaste regel branche-exclusiviteit. Een heldere afspraak.

Share This