Over BusinessClub Alblasserwaard

Over BusinessClub Alblasserwaard

BusinessClub Alblasserwaard (BCA) is een onafhankelijk, actief en open netwerkplatform, waarvan de leden elkaar tweewekelijks tijdens een ontbijt op informele basis ontmoeten. Omdat informeel snel kan leiden tot vrijblijvendheid, kiest BusinessClub Alblasserwaard voor een verenigingsvorm met een bestuur en enkele huisregels.

Vanzelfsprekend zijn er een duidelijke visie en missie. Want alle leden zijn ondernemers en willen dankzij het lidmaatschap hun bedrijfsresultaat verbeteren.

Netwerken tijdens een goed ontbijt

Visie

Netwerken is voor iedere ondernemer van levensbelang. Hoe actiever en hoe breder het (in)directe netwerk, hoe meer kans hij of zij heeft om – dankzij warme ingangen – additioneel een hogere omzet te realiseren.

Dat kan gebeuren door individuele contacten die worden gedeeld en waar opdrachten uit voortkomen. Maar óók door de krachten te kunnen bundelen in specifieke teams en zo grote(re) opdrachten te kunnen verwerken.

BusinessClub Alblasserwaard gelooft in een sterke lokale en regionale aanwezigheid en verbondenheid. Wat niet wegneemt dat leden voor elkaar ook ingangen ver buiten de regio (kunnen) creëren. Zowel grote als kleine bedrijven in de regio tussen grofweg Gorinchem en Ridderkerk – aan weerszijden van de A15 – zijn welkom als lid.

Als netwerkplatform is het kenmerk ‘formele informaliteit’, niet vrijblijvendheid. Ofwel, wie lid is, draagt actief zijn steentje bij en weet dat er (spel)regels zijn. Simpel en krachtig. Met als insteek meer en betere business.

 

Aanbevelingen voor warme ingangen in zakelijke netwerken

Missie

Uit het motto van BusinessClub Alblasserwaard – Samen werken aan resultaat – volgt direct de missie en doelstelling: elk lid realiseert méér resultaat (omzet) dankzij dit platform.

Om hieraan actief te kunnen werken, krijgen leden iedere bijeenkomst de gelegenheid zich aan de mede-leden en de aanwezige gasten te presenteren. Hieruit volgen intensieve contacten. Ook de gasten krijgen daarvoor de ruimte.

Daarnaast is de Businessclub Alblasserwaard actief op LinkedIn. Iedere bijeenkomst geven twee leden een uitgebreide presentatie over hun bedrijf. Van deze presentatie wordt een professioneel bericht gemaakt, dat de leden delen onder hun contacten op LinkedIn. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Bezoek dan onze pagina op LinkedIn.

Om elkaar maximaal te kunnen aanbevelen, heeft BusinessClub Alblasserwaard als vaste regel branche-exclusiviteit. Een heldere afspraak.

Share This